About Us

    

The Dong Ji Group ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างชั้นนำ วิสัยทัศน์ของกลุ่ม คือ
  • Dynamic People
  • Joyful Place
  • Inventive Power

        Dji จำหน่ายสินค้าในนาม โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ไต้หวันและมาเลเซีย ผลิตและจำหน่ายสินค้ามากว่า 22 ปี พร้อมบริษัทในเครืออีกหลายประเทศ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เราได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดดล้อมให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในกรณีที่ต้องการสินค้าเป็นพิเศษ

        เนื่องด้วยเราเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองผ่านระบบ ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือตัวผลิตภัณฑ์เอง มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี

        เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจับมือร่วมงานกับที่ปรึกษาชั้นนำและหน่วยงานก่อสร้างระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ๆ พร้อมควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม จะสามารถตอบสนองความต้องการในด้านการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี


***** ให้เราจับมือกันและเติบโตไปด้วยกัน *****