งานกันซึม

Acrylic based elastomeric coating

สีเคลือบกันซึม อคริลิค ชนิดยืดหยุ่น

รหัสสินค้า: T201

 View More »

Water based Polyurethane Roof Coating

สีเคลือบกันซึมโพลิยูริเทน สูตรน้ำ

รหัสสินค้า: T200

 View More »

Fiberglass Mesh ตาข่ายใยแก้ว

ตาข่ายใยแก้วสำหรับใช้ในงานระบบกันซึม

รหัสสินค้า:

 View More »

General purpose flexible cement Coating

ซีเมนต์กันซึมยืดหยุ่นสำหรับงานทั่วไป

รหัสสินค้า: T305

 View More »

Water based Polyurethane-BITUMEN liquid membrane

สารเคลือบกันซึม โพลิยูริเทน-บิทูเมนต์ สูตรน้ำ

รหัสสินค้า: T100

 View More »

Crystalline cement

ซีเมนต์กันซึมชนิดตกผลึก

รหัสสินค้า: T308

 View More »

Setting Mortar For Plugging Leaks T802 Waterplug

ใช้สำหรับอุดน้ำรั่วซึม ชนิดแข็งตัวเร็ว

รหัสสินค้า: T800

 View More »

Polyurea Membrane

วัสดุกันซึม โพลิยูเรีย

รหัสสินค้า: SPU-1000

 View More »
Page      | 1 |