งานเคลือบบ่อและงานป้องกันเคมี

Water based epoxy top coating

สีทับหน้าอีพ๊อกซี่ สูตรน้ำ

รหัสสินค้า: E-620

 View More »

Tank Lining Epoxy Coating

อีพ๊อกซี่สูตรไม่มีสารระเหยสำหรับงานเคลือบบ่อ

รหัสสินค้า: E501 LN

 View More »

Novolac Epoxy lining

โนโวแลคอีพ๊อกซี่สำหรับเคลือบป้องกันสารเคมีรุนแรง

รหัสสินค้า: E-610 CR

 View More »
Page      | 1 |