Moisture Barrier

คุณสมบัติ

  • Ø ใช้เป็นรองพื้นเพื่อป้องกันการบวมของชั้นทับหน้าเนื่องจากความชื้นสำหรับพื้นอีพ๊อกซี่ กระเบื้องยาง ฯลฯ

  • Ø ปรับระดับด้วยตนเอง

  • Ø ใช้งานบนคอนกรีตที่อายุไม่ครบ 28 วันได้

  • Ø ทนต่อแรงดันไอน้ำได้ดี

Øขนาดบรรจุ       PART  A   10  กิโลกรัม/ถัง
                            PART  B   25  กิโลกรัม/ถัง

รายละเอียด

ชั้นป้องกันความชื้นของพื้นผิว