Novolac Epoxy lining

คุณสมบัติ

  • Ø ไม่มีส่วนผสมของสารระเหย

  • Ø ใช้เคลือบป้องกันสารเคมีได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวคอนกรีต และโลหะ

  • Øสามารถทนการกัดกร่อนจากกรดน้ำส้ม 99 % และกรดซัลฟิวริก 70 %

  • Ø สามารถใช้ในงานเคลือบพื้น หรือบ่อบำบัด ถังเก็บสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีรุนแรง

  • Ø สามารถใช้งานคู่กับแผ่น fiber glass ได้

  ขนาดบรรจุ              PART  A   12.5  กิโลกรัม/ถัง
                               PART  B     5     กิโลกรัม/ถั

รายละเอียด

โนโวแลคอีพ๊อกซี่สำหรับเคลือบป้องกันสารเคมีรุนแรง